65-317 Wrocław ul. Sarbinowska 10
+48 504 149 793
sp37online@gmail.com

ZAPISY DO ŚWIETLICY 2020/2021

Strona świetlicy SP37

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu , ul. Sarbinowska 10, 64-320 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szkoła może żądać okazania dowodu tożsamości przy odbiorze dziecka ze świetlicy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na www.sp37.info.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIEM DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

Administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu, ul. Sarbinowska 10, 64-320 Wrocław (dalej: My).

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka 
 w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy, dlatego będziemy je przetwarzać w celu procedowania tego dokumentu oraz jego realizacji.  

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wykonanie zobowiązania przez naszą Szkołę Podstawową do zapewnienia uczniom Szkoły opieki w świetlicy w godzinach pozalekcyjnych. W związku z działalnością świetlicy rodzice / przedstawiciele dziecka złożyli oświadczenie o upoważnieniu Ciebie do odbioru dziecka.

Twoje dane mogą być dostępne dla:

  1. osób obsługujących nas w obszarze IT, w tym serwisujących urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności, 
  2. w przypadku monitoringu, z którego korzystamy – agencji ochrony.

Twoje dane przetwarzamy przez okres ważności udzielonego upoważnienia celem odbierania dziecka ze Szkoły oraz przez okres pobytu dziecka w Szkole.

Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wykonać te uprawnienia, pisząc na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu , ul. Sarbinowska 10, 64-320 Wrocław.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.