65-317 Wrocław ul. Sarbinowska 10
+48 504 149 793
sp37online@gmail.com

Przepisy ruchu rowerowego

Strona świetlicy SP37

Kompendium wiedzy o przepisach ruchu drogowego dla rowerzysty.

Kto jest rowerzystą?
Zgodnie z prawem rowerzystą jest osoba poruszająca się w danej chwili na rowerze. Gdy rowerzysta zsiądzie z roweru, staje się pieszym. Pieszym jest też dziecko poniżej 10 roku życia poruszające się na rowerze, które w związku z tym może jechać chodnikiem.

Co to jest rower?
W świetle prawa rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, zasilany prądem o napięciu do
48 V o znamionowej mocy ciągłej do 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Czym innym jest wózek rowerowy – jest to pojazd o szerokości powyżej 0,9 m, przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Wózek rowerowy, tak samo jak rower, także może być wyposażony w napęd elektryczny, przy takich samych zastrzeżeniach.
Rozróżnienie to ma swoje konsekwencje: wózek (riksza) jako szerszy nie może poruszać się po wszystkich typach infrastruktury przeznaczonej dla roweru.

Uprawnienia do jazdy rowerem
Osoba dorosła nie potrzebuje żadnych uprawnień do poruszania się
rowerem. Uprawnień takich, w postaci karty rowerowej, potrzebuje osoba niepełnoletnia między 10 a 18 rokiem życia. Natomiast dziecko do 10 roku życia może się poruszać rowerem wyłącznie pod opieką dorosłego i formalnie traktowane jest jak pieszy.

Kodeks drogowy
Kodeks drogowy/ruchu drogowego to określenie potoczne.
W praktyce rowerzysta ma obowiązek stosować się do:
• ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
• znaków i sygnałów drogowych określonych w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych
• przepisów wynikających wprost z Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym oraz Konwencji Wiedeńskiej o Znakach i Sygnałach Drogowych

Znaki drogowe związane z ruchem rowerowym

C-13 - Droga dla rowerów
C-13a - Koniec drogi dla rowerów
C-16/C-13 - Droga pieszo-rowerowa bez separacji ruchu
C-16/C-13 Droga pieszo-rowerowa z ruchem separowanym, na znaku pokazane jest ich wzajemne położenie.
P-23 - Droga dla rowerów (znak poziomy na jezdni)
P-22 - Przejazd dla rowerzystów (znak poziomy)
T-22 - Tabliczka wyłączająca dla rowerzysty działanie znaków, pod którymi została umieszczona
A-24 - Uwaga rowerzysta
D-6a - Przejazd dla rowerzystów
B-9 - Zakaz wjazdu rowerów
D-6b - Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (połączenie D6 i D6a)